PERQUÈ INVERTIR EN CINEMA?

· Tractament fiscal molt avantatjós.

· Incentius fiscals i financers per estimular la indústria audiovisual.

· Deduccions i bonificacions per a inversors en produccions cinematogràfiques.

· Suport de les administracions públiques per incentivar l’entrada de capital privat.

· Avantatges tributàries per a persones físiques i persones jurídiques.

La llei del Cinema (Llei 55/2007, de 28 de desembre) estableix un tractament fiscal molt avantatjós per tal de donar suport l’activitat cinematogràfica, en la mateixa línia que els incentius fiscals recollits en les legislacions dels Estats Units o el Regne Unit. Concretament, fixa una deducció del 18% sobre la inversió en obres audiovisuals de nacionalitat espanyola, que puja al 38% per a aquelles obres produïdes a les Illes Canàries.

En el supòsit d’un gran èxit comercial de les pel·lícules, el retorn pot arribar a triplicar la inversió inicial.

A través de les AIE com a vehicle inversor es generen crèdits fiscals per als inversors.

Amb aquest incentiu, P15A ha creat un model que permet beneficiar-se d’una elevada rendibilitat financera i fiscal.

P15A selecciona projectes cinematogràfics en base al seu potencial de vendes nacional i internacional.

Si voleu més informació envíeu un email a: jcarbonell@p15a.com